Na granicy

0


paszport

Obywatel polski udający się na Kubę zobowiązany jest do posiadania wizy odpowiedniej do celu planowanego pobytu lub tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista). Wizy wydaje konsulat kubański w Warszawie, a karty (indywidualne lub grupowe) są do nabycia w konsulacie kubańskim lub na przejściu granicznym na lotnisku w Hawanie. Turysta zagraniczny jest zobowiązany posiadać bilet powrotny lub na dalszą trasę poza granice kraju. Funkcjonariusz służby granicznej ma prawo zażądać okazania biletu powrotnego, a w przypadku jego braku może odmówić prawa przekroczenia granicy.

Straż graniczna i służby celne dokładnie sprawdzają większość turystów indywidualnych. Jeśli zaś korzystamy z lotu czarterowego ale nie jesteśmy członkami zorganizowanej grupy, musimy liczyć się z bardzo drobiazgową kontrolą i wywiadem. Bez cła wolno wwieźć: 1 l alkoholu, 200 szt. papierosów, oraz upominki o wartości nie przekraczającej 100 USD.

<< powrót do informatora

Tags:  , ,