Zdrowie

0


szpital-na-kubie

Żadne szczepienia ochronne nie są wymagane. Zalecane sa jednak szczepienia przeciw: polio, tężcowi i błonicy, durowi brzusznemu oraz zapaleniu wątroby typu A. Występuje okresowo zagrożenie takimi chorobami, jak: ameba, denga, krwotoczne (wirusowe) zapalenie spojówek. Jednak najczęściej występują zatrucia pokarmowe. Nie wolno pić nieprzegotowanej wody ani spożywać niemytych warzyw i owoców. Odradza się spożywanie sałaty i rzodkiewek. Częste są również przypadki poparzeń skóry spowodowane nadmiernym nasłonecznieniem oraz zaburzenia funkcjonowania układu krążenia wywołane wysoką temperaturą powietrza, jego dużą wilgotnością i raptownymi skokami ciśnienia (zwłaszcza w okresie huraganów). W okresie huraganów nasilają się stany apatii, depresji lub rozdrażnienia. Z uwagi na występujące okresowo burze elektromagnetyczne osobom mającym wszczepione rozruszniki serca zaleca się zasięgnięcie przed podróżą opinii i porady lekarzy specjalistów.

Zaleca się wykupienie w Polsce polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Należy się przy tym upewnić, czy firma ubezpieczeniowa ma przedstawiciela uprawnionego do działania na obszarze Ameryki Łacińskiej i z jaką instytucją kubańską współpracuje.

<< powrót do informatora